GAME

Thắc mắc nên cho trẻ chơi game nào?

Chơi game có cả hai mặt lợi và hại. Do vậy quý vị và các bạn nên sắp xếp thời gian hợp lý để con trẻ của mình tiếp thu được nhiều điều tốt và hạn chế những tác hại do game gây ra nhé. Hiện các game mang tính tương tác học và chơi […]